Gedeputeerde Jo-Annes de Bat heeft CO3 Campus officieel geopend. Dit is de nieuwe naam van het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen. CO3 is niet alleen een knipoog naar de milieu-opgave (CO2-reductie), maar staat vooral voor de nieuw gepositioneerde functies van “het groene gebouw”: co-working, co-creating en co-learning. Met deze drie “co’s” sluit de naamgeving beter aan bij de activiteiten en ambities van het centrum aan de Zeelandlaan in Terneuzen. CO3 Campus ligt midden in het groen-chemische cluster en de havens van North Sea Port en het centrum richt zich als ontmoetingsplaats voor duurzame economie en technologie dan ook met name op organisaties, bedrijven en instellingen in deze regio.

 

Het netwerken, ontmoeten, creëren en leren staat in CO3 Campus centraal, juist in relatie tot de maatschappelijke opgaven van energietransitie en duurzaamheid. Gezamenlijke trainingen en scholing (co-learn) voor het groen-chemische cluster vonden er al volop plaats, maar met name de functie die het centrum heeft in het samenwerken tussen ondernemers, overheden en onderwijs kwam onvoldoende tot uitdrukking. Dat netwerken gebeurt met name op thema’s als duurzaamheid, innovatie, voorlichting en arbeidsmarkt.  CO3 verwoordt daarbij het “samenwerken” en Campus de “ontmoetingsplaats”. Of het nu voor een éénmalige bijeenkomst is, het gebruiken van een flexplek of voor tijdelijke of permanente vestiging in een kantoor. Organisaties op het gebied van techniekpromotie, training en opleiding, duurzaamheid en business development zijn al gehuisvest op de campus en werken daar op diverse terreinen al samen.

 

In deze COVID-tijden wordt momenteel nauwelijks meer fysiek samengekomen. Het is de verwachting dat het elkaar kunnen ontmoeten in vergaderingen, workshops en events toch ook weer terug zal keren. Misschien zal dit iets minder en anders zijn, omdat er nu ook gebleken is dat er online alternatieven zijn. Juist daarom heeft CO3 Campus recent ook een eigen online netwerk-platform gelanceerd: CO3 Connect. Hierin worden vraag en aanbod op onderwerpen als kennis, mensen en ontmoeten online met elkaar verbonden. Daaruit kan dan weer een fysiek contact, bijvoorbeeld op de campus, voortvloeien.

 

Met de nieuwe en aanvullende functionaliteiten is ook het interieur in lijn gebracht door uitbreiding van de vergaderfaciliteiten (tot 20 personen op 1.5 meter) en inrichting van een industriële en volledig circulaire koffiehoek om te ontvangen en te ontmoeten. CO3 Campus beschikt verder over moderne internetfaciliteiten, diverse les- en vergaderlokalen en een uniek auditorium (150 zitplaatsen, indien de maatregelen dat weer toelaten). CO3 Campus verzorgt met haar partners ook organisatie en uitvoering van zakelijke events op maat, niet alleen fysiek, maar ook online of een combinatie daarvan.